Manitou Auto Body & Glass
327 Ellis Ave, Manitou R0G 1G0